Kết quả đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt tại điểm X1 thôn Sơn Du – xã Nguyên Khê, điểm X21, thôn Thiết Bình xã Vân Hà và điểm X1 thôn Hội Phụ xã Đông Hội

Tại Hội trường UBND Huyện, Trung tâm Phát triển Qũy đất phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt

Kết quả:

  Tại điểm X21, thôn Thiết Bình xã Vân Hà, 31 khách hàng đã tham gia đấu giá quyền sử dụng 5 ô đất với tổng diện tích 727,1m2. Giá khởi điểm là 15 triệu đồng /m2, bước giá áp dụng tại tất cả các ô đất là 300.000đ/m2. Kết quả, giá trúng thầu cao nhất là 28 triệu 800 nghìn đồng/m2, giá trúng thầu thấp nhất là 26 triệu đồng/m2.

     Tại điểm X1, thôn Hội Phụ xã Đông Hội, 75 khách hàng đã tham gia đấu giá quyền sử dụng 22 ô đất với tổng diện tích 1.918,1m2. Giá khởi điểm là 25 triệu đồng /m2, bước giá áp dụng tại tất cả các ô đất là 300.000đ/m2. Kết quả, giá trúng thầu cao nhất là 44 triệu 800 nghìn đồng/m2, giá trúng thầu thấp nhất là 36 triệu 700 đồng/m2.

     Khu đất tại Sơn Du – Nguyên Khêđược đem ra bán đầu giá có diện tích 2.625,42m2 được chia làm 42 ô đất với sự tham gia của 166 khách hàng đăng ký đấu giá với 218 hồ sơ đăng ký đấu giá đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất. Giá bán khởi điểm là 18 triệu đồng/1m2 đất, bước giá là 300 nghìn đồng/ 1m2.  Giá trúng thầu cao nhất là 31 triệu 800 nghìn đồng/1m2, giá trúng thầu thấp nhất là 27 triệu 300 nghìn đồng/1m2.